Profil spoločnosti

Teší nás, že Vám môžeme v skratke predstaviť internetové stránky našej spoločnosti.

Spoločnosť BACOM spol. s r.o je dynamická a rýchlo rozvíjajúca sa stavebná a obchodná spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2006. Firma predtým pôsobila v právnej forme „fyzická osoba „ až do roku 2006, kedy sa zmenila forma podnikania na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Našou prioritou je vysoká kvalita vykonávaných prác, ústretovosť k investorovi a komunikatívnosť medzi účastníkmi výstavby a schopnosť v krátkych časových termínoch realizovať požiadavky našich klientov.

Z dlhodobého hľadiska je snahou spoločnosti vychádzať maximálne v ústrety našim klientom tak, aby sa vytvorili priaznivé podmienky i pre vzájomne výhodnú spoluprácu v budúcnosti. Spokojnosť našich klientov, dobré meno našej spoločnosti a prosperita sú dôkazom, že cesta ktorú sme si spoločne vytýčili je správna.


Bacom, spol. s r.o. 2014.